Rondalles a la fresca – Cultura popular

imatge b-r Rondalles a la fresca és un activitat que ens permet visualitzar en un format tipus dibuixos animats 4 rondalles, narrades i musicades pel músic Joan Bibiloni.

Cultura Popular

Aquesta “contada de Rondalles a la fresca” és una activitat dinàmica i atractiva tant pel públic infantil com adult, els dibuixos animats i el to de la narrativa enganxen des del primer moment l’atenció dels espectadors, tot i afegit a l’enorme poder que tenen aquestes històries tan importants en la nostra tradició literària i cultural, per la seva riquesa lèxica i temàtica entre molts d’altres valors.

Rondalles Mallorquines que es poden veure:

Es projectaran 4 rondalles a cada volum, podeu triar entre els següents volums:

Cada rondalla inclou la cançó que s’ha creat expressament amb subtítols a pantalla.

Les rondalles que es projectaran són les següents:

Volum 1

 •  L’amor de les tres taronges,
 • Es ca d’en Bua i es moix d’en Pejulí
 • La flor romanial
 • Ous de somera.

Volum 2

 • En Joanet de sa gerra
 • Es ciurons que tornaven minyons
 • Sa muleta de plata
 • Tres al·lotes fines

Volum 3

 • En gostí lladre
 • Sa rondalla d’en Vit
 • En Toni Garrigel·lo
 • Sa titina i sa Geneta

Durada: 50m

Públic: familiar